Wytrwałość pośród ruchu

Zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu. Dz 11, 21b – 26; 13, 1 – 3 Dzisiejsza scena jest bardzo dynamiczna. Także ta w ewangelii (Mt 10, 7 – 13), gdzie Jezus daje wskazania tym, którzy mają wyruszyć na swoją pierwszą misję. Barnaba wysłany przez wspólnotę idzie do Antiochii. Tam zastał żywy Kościół, który go bardzo ucieszył. Poszedł po Szawła do Tarsu i zaczęli ewangelizować oraz utwierdzać wiarę. To ich nauczanie jest nazwane pracą, a więc czymś co wymaga wysiłku, włożonego trudu i jest swoistym jarzmem nałożonym na człowieka (taki źródłosłów ma to słowo w łacinie). Oni się tej pracy nie boją, wręcz sami ją podejmują, chętnie – widząc, jakie owoce przynosi. A potem, w czasie modlitwy...

Czytaj Dalej