Wykonało się

Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie… A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. J 18, 1 – 19, 42 Jestem zaproszony do Ogrodu. Najpierw Oliwnego, by przejść potem do ogrodu złożenia do grobu. Albo też od Ogrodu Eden (ogrodu zdrady) do ogrodu Nowego Życia. Każdy ogród ma ogrodnika, w przeciwnym wypadku byłby nieużytkiem, a nie ogrodem. Ten ogród też ma Ogrodnika. Co człowiek robi w ogrodzie? A co robi Ogrodnik? A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw… Jezus wychodzi naprzeciw człowieka – przyjaciela, który Go zdradził. Zdradził Miłość. W innej ewangelii Jezus pyta Judasza: Po co...

Czytaj Dalej