Poznawać Życie

Miałem Pana zawsze przed oczami… Dz 2, 14. 22b-32 ;   Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy… Ps 16 Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. (…) Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. Łk 24, 13-35 Dwa słowa, które dzisiaj szczególnie mnie dotykają: oczy oraz poznać. Uczniowie nie mieli Pana przed oczami, bo szli w przeciwnym kierunku, niż szedł Jezus. Jego droga zawsze prowadziła do Jerozolimy. Oni tymczasem z niej uciekają. Podobnie jak człowiek, którego napadli zbójcy w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Też szedł z Jerozolimy. Tymczasem Jezus jest w ciągłej drodze do Jerozolimy. Będę miał Pana zawsze przed oczami, jeśli będę szedł za Nim. Ani nie...

Czytaj Dalej