Pojemne Miłosierdzie

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi… J 20, 19-31 Po ośmiu dniach są znów wewnątrz domu. Jest też i Tomasz z nimi. Ważne słowo: wewnątrz. Bo tam wewnątrz nas dzieje się to, co najważniejsze. Spotkanie ze Zmartwychwstałym. Spotkanie ze Zranionym. W tej scenie mieści się bardzo wiele. Przychodzi Pan, mimo drzwi zamkniętych. Jest radość ze spotkania z Nim. A z drugiej strony są rany. Radość i ból w jednej scenie. Człowiek może pomieścić w sobie te uczucia. Tym bardziej Bóg. Święto Miłosierdzia. Miłosierdzie jest pojemnością na przyjmowanie. Przyjmowanie swoich ran, swoich słabości, niemocy, grzeszności, biedy, bólu… To także pojemność wewnętrzna, przestrzeń na...

Czytaj Dalej
Przejdź do paska narzędzi