Nowa jakaś nauka

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Mk 1, 21 – 28

Nowa nauka z mocą… tą nauką jest sam Jezus, któremu wszystko zostało poddane, także złe duchy. Pisze o tym autor listu do Hebrajczyków (Hbr 2, 5 – 12). Bóg podał Mu wszystko i niczego nie zostawił, co by nie było Mu poddane. Jezus jest więc Panem, Jezus panuje nad wszystkim.

orzelA z Nim panujemy i my. Ale tylko z Nim. Wszak jesteśmy Ciałem Chrystusa, a On naszą Głową. Tak stwierdza św. Paweł (np. 1 Kor 6, 15; 1 Kor 12, 12-30; Rz 12, 4nn; Ef 4, 15-16.25; itd.). Bóg skierował do nas takie słowo już w Raju, byśmy czynili sobie ziemię poddaną, byśmy panowali.

Z drugiej strony jesteśmy poddani. Bogu i Chrystusowi, który jest naszą Głową. I panujemy, i jesteśmy poddani. Nasze panowanie nie ma innego imienia jak Miłość, bo poddani jesteśmy Miłości. Nowość Jezusowej nauki polega właśnie na tym, że w niej nie ma przemocy, lecz tylko miłość. Św. Ignacy w Fundamencie Ćwiczeń pokazuje to bardzo dobrze, kiedy poddaje człowieka Bogu, a wszystkie inne rzeczy stworzone – człowiekowi [ĆD 23]. Tymczasem dzisiaj wiele z tego stoi na głowie. Człowiek próbuje poddać sobie Boga, próbuje zaszufladkować Tajemnicę, pyta Boga „dlaczego?”, pyta Go „co Ty robisz?” – jakby Bóg miał się człowiekowi tłumaczyć. Równocześnie świat stworzony, który podlega człowiekowi, tenże wynosi ponad siebie, oddając hołd swojemu rozumowi, nowoczesnym technologiom, od których się uzależnia…

Mam panować i równocześnie być poddanym. Jeśli moje panowanie ma swoje źródło w miłości Boga (przyjmowania tej miłości i odpowiadania na nią życiem), wtedy prowadzi do pokory i wolności. Kiedy ma źródło w moim ego, wtedy staje się przemocowe i roszczeniowe. Wtedy z mojego życia nie przepędzę zła za pomocą dobra i miłości, lecz wręcz dam mu prawo obywatelstwa.

Nowe Życie, które przynosi Jezus, to miłość, pokora i wolność. Przejawiają się one w poddaniu się Bogu – Miłości i panowaniu nad stworzeniem w tej samej miłości. Tylko ona potrafi czynić dobro nie wyrządzając szkód i nie działając z przemocą. Tylko miłość pomniejsza przestrzeń zła i czyni z nas nowe stworzenie.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *