Siebie pokaż kapłanowi

I zaraz odszedł od niego trąd i został oczyszczony. Mk 1, 40 – 45 Trąd jest chorobą, którą widać na zewnątrz. Dotyka ona skóry chorego, jego błon śluzowych a także nerwów obwodowych. Nie ma na nią szczepionki, a po zakażeniu może rozwijać się wiele lat, zanim się ujawni. Do Jezusa przybiega trędowaty i prosi Go o oczyszczenie. Zostawia wolność Jezusowi: „jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. W Jezusie budzi się litość podobna do tej, która obudziła się w miłosiernym ojcu albo miłosiernym samarytaninie (pojawia się to samo greckie słowo). Wyciąga rękę, dotyka chorego i uzdrawia go. Przez to, co zewnętrzne Jezus dotyka całego człowieka. Znika trąd i ów człowiek może odtąd prowadzić NOWE...

Czytaj Dalej