Ślepy

Przechodzącemu Jezusowi zaczęli towarzyszyć dwaj ślepi… Mt 9, 27 – 31 Uczeń Jezusa jest w pierwszym rzędzie powołany do tego, by towarzyszyć Jezusowi. Tak czynią dwaj ślepi. Idą za Jezusem. Iść za Jezusem oznacza nie tylko postępować krok w krok za Nim, ale postępować tak, jak On postępuje. Kochać tak, jak On kocha. O tym pomyślałem, przypatrując się ślepocie tych dwóch i mojej własnej. Dla nich była to ślepota fizyczna, dla mnie czy dla wielu innych, którzy wzrok mają dobry – może być ślepota duchowa. Dziś pomyślałem o takiej, która nie widzi rzeczywistości, która nie widzi bliźniego. Ta ślepota jest dużo gorsza od fizycznej. Bo to ślepota, która nie pozwala kochać, wychodzić ku innym, otwierać się...

Czytaj Dalej