Pójdź za Mną

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mk 1, 14 – 20 Gdy Jan został uwięziony… coś się kończy i coś zaczyna. Przychodzi Jezus, który mówi, że czas się wypełnił i królestwo Boże jest bliskie. Już i jeszcze nie. Czas już się wypełnił, ale królestwa jeszcze nie ma, choć jest blisko. Czas, o którym mówi to kairos, czyli czas łaski, a nie chronos – czas chronologiczny. Mam się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię, czyli odwrócić się od starego życia i przyjąć NOWE. Jezus nie chce połatać czy naprawić moje stare życie. Nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków. On chce mi dać NOWE ŻYCIE – i czyni to! Nie stare życie po liftingu, całkowicie NOWE. Mam się nawrócić ku NOWEMU życiu, które przynosi...

Czytaj Dalej