Nowa jakaś nauka

Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Mk 1, 21 – 28 Nowa nauka z mocą… tą nauką jest sam Jezus, któremu wszystko zostało poddane, także złe duchy. Pisze o tym autor listu do Hebrajczyków (Hbr 2, 5 – 12). Bóg podał Mu wszystko i niczego nie zostawił, co by nie było Mu poddane. Jezus jest więc Panem, Jezus panuje nad wszystkim. A z Nim panujemy i my. Ale tylko z Nim. Wszak jesteśmy Ciałem Chrystusa, a On naszą Głową. Tak stwierdza św. Paweł (np. 1 Kor 6, 15; 1 Kor 12, 12-30; Rz 12, 4nn; Ef 4, 15-16.25; itd.). Bóg skierował do nas takie słowo już w Raju, byśmy czynili sobie ziemię poddaną, byśmy panowali. Z drugiej strony jesteśmy poddani. Bogu i Chrystusowi, który jest naszą Głową. I panujemy, i jesteśmy poddani....

Czytaj Dalej