Pójdź za Mną

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Mk 1, 14 – 20

Gdy Jan został uwięziony… coś się kończy i coś zaczyna. Przychodzi Jezus, który mówi, że czas się wypełnił i królestwo Boże jest bliskie. Już i jeszcze nie. Czas już się wypełnił, ale królestwa jeszcze nie ma, choć jest blisko. Czas, o którym mówi to kairos, czyli czas łaski, a nie chronos – czas chronologiczny.

kwiaty3Mam się nawrócić i uwierzyć w Ewangelię, czyli odwrócić się od starego życia i przyjąć NOWE. Jezus nie chce połatać czy naprawić moje stare życie. Nowego wina nie wlewa się do starych bukłaków. On chce mi dać NOWE ŻYCIE – i czyni to! Nie stare życie po liftingu, całkowicie NOWE.

Mam się nawrócić ku NOWEMU życiu, które przynosi Jezus, ku miłości czynnej, miłosiernej, ku wolności i prawdzie. Dlatego woła mnie: Pójdź za Mną!, bo tylko idąc za Nim mogę przyjąć nowe życie. Odwrócenie się od starego i pójście za nowym to nic innego, jak odpowiedź na „Pójdź za Mną”. Bo tu nie chodzi o zmianę jakichś praw, zasad, etyki, moralności. Tu chodzi o całkowicie NOWE ŻYCIE.

Nawrócenie i wiara w Ewangelię oznacza pójście za Chrystusem, dlatego te dwa wezwania są obok siebie. Inaczej nawrócenie nie ma sensu, bo nie wiadomo ku czemu miałoby prowadzić. Uwierzyć w Ewangelię to pójść za Dobrą Nowiną, a to sam Jezus, Syn Boży, jest Dobrą Nowiną, czyli Zbawieniem.

Nawrócenie, które czyni ze mnie nowego człowieka, prowadzi niechybnie do obnażenia mojego grzechu i postawienie go w świetle. Prowadzi do ukazania mojej słabości i wrażliwości. Prowadzi do ukazania strat, jakie mam do przeżycia, bo one muszą być, kiedy porzuca się stare i przyjmuje nowe. Bo naprawdę niechętnie porzucam stare, jest to bardzo trudne. Trudno też przyjąć nowe.

Tymczasem Bóg mi błogosławi i wzywa, bym przyjął NOWE ŻYCIE i nim żył. On nie chce błogosławić mojego starego z myślą, że „niech tak zostanie, przecież nie jest tak źle…”.

Pójdź za Mną! Przyjmij NOWE ŻYCIE, którym jest MIŁOŚĆ, posunięta do wydania swojego życia, do kochania nieprzyjaciół, do okazania miłosierdzia wszystkim… Panie, Ty tego we mnie dokonaj, zamień moje serce kamienne na serce z ciała.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *