Archaniołowie

Ujrzycie… aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. J 1, 47 – 51 Te słowa mnie zatrzymały dziś na chwilę. Przypomniałem sobie, że ten sam motyw pojawia się w historii Jakuba i jego słynnej drabiny, która mu się przyśniła. Tam też aniołowie po tej drabinie wstępowali i z niej zstępowali. Ruch w górę i w dół. Pomyślałem o dzisiejszych patronach jako istotach, które mają właśnie ten podwójny ruch. Z jednej strony są tymi, którzy nieustannie wpatrują się w oblicze Boże. Są cali zwróceni ku Bogu w postawie adoracji i uwielbienia. Wszystko czerpią z Niego. Pomyślałem o mojej postawie adoracji i uwielbienia Boga, o mojej kontemplacji. Ile tego jest? Jak bardzo jestem w to zaangażowany całym...

Czytaj Dalej