Odesłać wolnym

Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Łk 4, 16 – 30 Słowa Jezusa są pełne mocy. W tym tekście nie chodzi o jakiś wdzięk Jego słów, ale o łaskę, która z nich płynęła. Przynajmniej to tłumaczenie jest dla mnie wierniejsze i wiele tłumaczące. Słowa Jezusa były pełne łaski i mocy. Dlatego mieszkańcy Nazaretu się dziwili, no nauczyciele i uczeni w Prawie zaledwie komentowali Torę. Jezus zaś mówił z mocą. Uświadomiłem sobie jednak, że mało z tej mocy korzystam. Nie zawsze pozwalam, by słowo Jezusa (Ewangelia) mnie przemieniało,...

Czytaj Dalej