Mistyka krzyża

Obok krzyża Jezusowego stały… J 19, 25 – 27 Krzyż to mistyka. Ta dzisiejsza scena też to pokazuje. Kiedy Jezus wisi na krzyżu nic już nie można zrobić, tylko być. Można stać, patrzeć, boleć, cierpieć, płakać, ale to wszystko jest swoistą biernością. Można po prostu być. Jak mistyk, który staje wobec tajemnicy. Ta tajemnica go przerasta i wobec niej mistyk może tylko być. Nic więcej. Tak sobie trochę wyobrażam Jana, który wraz z kobietami stoi pod krzyżem. Pod krzyżem Jezusa są Jego najbliżsi. Oczywiście, są też inni, obcy ludzie, ale są najbliżsi. Jest Jego matka i krewne, jest uczeń. Osoby, z którymi jest mocno związany. Pewnie chciałyby zrozumieć całą tę sytuację, ale jej się raczej nie da zrozumieć....

Czytaj Dalej