Proś o Życie!

Wspomnij Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi… Est 4, 17 k-m. r-t Estera oraz naród żydowski jest w niebezpieczeństwie. Może wyginąć od jednej decyzji króla. Więc Estera idzie do króla, by mu powiedzieć o spisku. Ale boi się, to normalne. Prosi więc w modlitwie Boga. O co prosi? Nie o usunięcie przeszkód, nie o to, by „samo się zrobiło”. Prosi Boga o odwagę i odpowiednią mowę w ustach, by mogła (ona) zrobić to, co do niej należy. Mówiąc krótko: Pan Bóg ma zrobić 100% tego, o co ona Go prosi, a ona zrobi pozostałe… 100% – z tego, co do niej należy. Na tym polega współpraca człowieka z Bogiem. Na tym polega życie łaską. Bóg niczego za mnie nie zrobi. Ale to Jego moc,...

Czytaj Dalej