Potrzeba Jednego

Troszczysz się i niepokoisz o wiele… Łk 10, 38 – 42 Obie kobiety są we mnie. Ale nie jestem przekonany dzisiaj, czy to przeciwstawne sobie dwie postawy: działanie i trwanie, bycie. Są siostrami, więc bliskie sobie, z tej samej krwi. Jedna w postawie ucznia – siedzi u stóp Pana i słucha. Druga – zabiegana, zatroskana i zaniepokojona wieloma rzeczami naraz. Marta podejrzewa Jezusa o obojętność, bo przecież… ta druga powinna mi pomóc. Nie jestem dzisiaj przekonany, że chodzi o klasyczny spór akcji z kontemplacją, działania z modlitwą czy jak jeszcze inaczej można by tłumaczyć te dwie postawy. Bo zatrzymały mnie słowa Jezusa, że Marta troszczy się i niepokoi o wiele, a potrzeba jednego. Mi ten jeden, zamienił się w Jednego (przez...

Czytaj Dalej