W Nim moje istnienie

Wszystko w Nim ma istnienie. Kol 1, 12 – 16 Co myślała Maryja, która stoi dziś pod krzyżem swojego Syna? Patrz na „porażkę” Jezusa i być może przypominają się jej słowa Anioła, które wypowiedział do niej podczas Zwiastowania. Że Jezus będzie nazwany Synem Najwyższego, że Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida, że będzie panował wiecznie… A tu od początku trudności. Małżeństwo Maryi omal się nie rozpadło tuż po zaślubinach, narodziny Jezusa w ubóstwie, potem ucieczka do Egiptu, 12-letni w świątyni. A potem jako dorosły: prześladowany, śledzony, atakowany – nawet przez rodzinę, która uważa Go za obłąkanego. Najpobożniejsze elity uważają Go za opętanego. Wreszcie „pokazowy” proces i...

Czytaj Dalej