Jesteś od początku

Jesteście ze Mną od początku. J 15, 26 – 16, 4a Najpierw usłyszałem słowa, że „Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła” (Dz 16, 11 – 15). Mowa o Lidii, którą apostołowie spotkali w Filippi. Pan otworzył jej serce, choć normalnie mówimy, że to my otwieramy serce dla Pana. Tutaj On je otwiera posługując się słowem głoszonym przez św. Pawła. Słowo ma moc samo z siebie otworzyć nasze serce. Owszem, we mnie jest wtedy dyspozycja, by Je przyjąć, jest przestrzeń, by Ono mogło zakiełkować. Ta przestrzeń pojawia się w różnych momentach i na różne sposoby. Uczniowie uciekający do Emaus doświadczyli czegoś podobnego. Tam też Słowo nieznanego Wędrowca otworzyło ich serca.. Finał...

Czytaj Dalej