Przykazanie Ojca

Tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca… J 15, 9 – 11 Najpierw cały spór o to, czy poganie przechodząc na chrześcijaństwo mają zachowywać zwyczaje żydowskie. Czy mają się obrzezać i zachowywać wszystkie przepisy Prawa Mojżeszowego. Niektórzy Żydzi uważali, że tak, że bez tego nie można być dobrym chrześcijaninem. Tymczasem to sam Duch Św. zrobił im niespodziankę i pokazał, że są w błędzie. Nie można prowadzić wszystkich tą samą drogą. To cała kwestia schematów, jakie mam w głowie, szufladek itp. Bez czego, według mnie, nie można być porządnym chrześcijaninem, a nawet porządnym człowiekiem? Bo dla Jezusa wystarczyło być celnikiem albo prostytutką, by zasiąść z nimi do stołu i rozmawiać. Czy jak ktoś...

Czytaj Dalej

Rozpoznać ślady gwoździ

Podnieś rękę i włóż w mój bok… J 20, 19 – 31 Jezus przychodzi także do mojego domu, zamkniętego z obawy przed… właśnie, co jest tymi moimi „żydami”, przed którymi się chowam? Właśnie do takich zalęknionych Jezus mówi: Pokój wam! Tymi słowami nie likwiduje niepokojów, wojen, konfliktów i nieporozumień, lecz osadza je na innym poziomie. Na poziomie serca, które doświadcza tego, że całe jest w ręku Boga, który jest większy niż wszystko, więc… cóż może mi zagrozić? Nawet śmierć – cóż ona znaczy? Wszak jestem w ręku Boga, więc nic złego mi się nie stanie. A przecież śmierć to nasz największy egzystencjalny lęk. To właśnie znaczy pokój, który może dać tylko Bóg i nie da...

Czytaj Dalej

Niewiara i upór

Wyrzucał im brak wiary oraz upór… Mk 16, 9 – 15 Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Tak mówi dziś Marek. Lecz uczniowie jej nie uwierzyli. Kobietom wtedy z zasady mniej wierzono. Więc można by to jeszcze jakoś usprawiedliwić (naciągając). Ale potem mowa o spotkaniu z uczniami wracającymi z Emaus. To wydarzenie szerzej opisał Łukasz i tam nie ma mowy wprost o niewierze czy uporze. Ale Marek tak to zanotował (być może sam św. Piotr mu to dyktował). Okazuje się, że im także nie uwierzyli. A to już mężczyźni i było ich dwóch (a w prawie żydowskim na słowie dwóch lub trzech świadków można oprzeć sprawę sądową). Więc sprawa niewiary i uporu to nie kwestia płci czy innych okoliczności zewnętrznych. To...

Czytaj Dalej