Wola Boża

Jan będzie mu na imię. Łk 1, 57 – 66 Dziś trochę kontynuacja tego, co było wczoraj. Zaintrygowało mnie zarówno pierwsze czytanie, jak i Ewangelia. Jest mowa o Eliaszu, którego Pan pośle przed sobą. Potem Jezus powie, że to właśnie Jan jest zapowiadanym Eliaszem, który poprzedził Jego – Mesjasza. A w ewangelii mocnym stwierdzeniem jest to, że Jan od początku ma skonkretyzowaną misję. Jakby nie ma wyboru. Nie może sobie wybrać, czy być lekarzem, czy prawnikiem, czy kim by chciał być. Niepłodna Elżbieta dostaje wraz ze starym Zachariaszem potomka. Ale otrzymują Go nie jako jakąś nagrodę za coś, lecz to dziecko ma misję. Ono ma wypełnić wolę Bożą, to będzie jego tożsamością. Cała środkowa część dzisiejszej...

Czytaj Dalej