Korzenie

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Mt 1, 1 – 17 Może nic nowego nie napiszę, ale genealogie w Biblii dają mi zawsze do myślenia. Żydzi je lubili i mamy wiele świadectw w Piśmie, że kiedy ktoś chciał kogoś poznać (np. historia Tobiasza), to pytał go o ojca, o ród, o to, z jakiej rodziny pochodzi. To pytanie o korzenie – bez korzeni wszystko byłoby zawieszone w próżni. Owszem, pochodzę od Boga, jednak tu na ziemi mam swoich rodziców. Ba! Nawet sam Bóg – Jezus Chrystus – ma swoich rodziców. O tym dzisiejszy tekst – skąd pochodzi Jezus, jakie są Jego ludzkie korzenie. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Ten mało nam mówiący dziś ciąg imion żydowskich pokazuje, że historia zbawienia...

Czytaj Dalej