Odwrócić się

Niech każdy odwróci się… Jon 3, 1 – 10 Dogoniony Jonasz idzie ogłosić to, o co Bóg go prosi. Jego nawoływanie nie jest jak Jezusowe, gdzie Pan głosił bliskość Królestwa i wzywał do nawracania się i wiary w Ewangelię. Jonasz straszy karą. A jednak jest to tak skuteczne, że od króla po najmniejsze zwierzę, cała Niniwa się nawraca. Lecz nie ma w tym tekście słowa nawrócenie, tylko słowo, które je przypomina – odwrócić się. Chodzi dokładnie o to samo, o nawrócenie. Odwrócić się nie oznacza odwrócić głowę, lecz zwrócić się w inną stronę. Cały człowiek zmienia orientację, kierunek swojego życiowego marszu. A żeby się odwrócić, trzeba się zatrzymać. Nie ma innej możliwości. O zatrzymaniu zaś jest...

Czytaj Dalej