Wdzięczność i wierność

Dałem wam ziemię, około której nie trudziliście się, i miasta, których wyście nie budowali… Joz 24, 1 – 13 Jozue wobec całej starszyzny Izraela przekazuje słowa Boga. A są to słowa, które mówią o tym, co Pan dla nich uczynił. To wspominanie jest bardzo ważne. Bóg nieustannie odwołuje się do pamięci. Człowiek ma pamiętać, to, co Bóg dla niego uczynił. Po co? W moim odczuciu rodzi to dwie postawy. Pierwsza to wdzięczność. Dla św. Ignacego niewdzięczność była najgorszym grzechem. I pewnie można uznać, że niewdzięczność jest źródłem wielu grzechów. Brak pamięci o dobru, jakie się dokonało. Za tym nierzadko idzie wspominanie zła, krzywd i ran, a przy tym narzekanie i użalanie się na sobą, jakby to była...

Czytaj Dalej