Anioł

Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i pokrzepiał Go. Łk 22, 39 – 46 Ta refleksja też z rekolekcji. Inne miejsce, inni odbiorcy. I Anioł, który mi pomógł ogarnąć co nieco. Jezus jest w Ogrójcu i się modli. Przychodzi Anioł i Go pokrzepia, daje wzmocnienie. On niczego nie robi za Jezusa, nie chroni Go przed męką i śmiercią. Po prostu jest przy Nim, towarzyszy Mu w Jego cierpieniu. Tę „właściwość” mojego Anioła uświadomiłem sobie dzisiaj. Oprócz tego, że daje dobre natchnienia, prowadzi do tego, bym kochał coraz więcej – wspiera mnie w trudnych momentach, pokrzepia dając dobre myśli i wzbudza nadzieję. Ten sam tekst ma jeszcze jeden wymiar – mojej modlitwy. Jezus mówi do uczniów, i to dwa razy, by...

Czytaj Dalej