Wolność to wybieranie

Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli… Mt 13, 10 – 17 Dlaczego Jezus mówi w przypowieściach? Przypowieść to taki gatunek, który jednocześnie coś odsłania i coś zakrywa. Odsłania – bo próbuje przybliżyć np. rzeczywistość królestwa Bożego za pomocą mówiących mi coś obrazów, ale zarazem coś zasłania, bo owo królestwo jest zaledwie „podobne do…” – a nie jest z tym tożsame. Przypowieść ma też moc, by dotknąć czułych strun w moim sercu, poruszyć je i niejako „popchnąć” w dobrą stronę. Ale ma taką moc wtedy i tylko wtedy, kiedy ja na to pozwolę. A Jezus dziś wyraźnie mówi, że można nie pozwolić. Moje serce może stwardnieć, uszy się...

Czytaj Dalej