Obżarstwo – opis i konsekwencje

gr. gastrimargia To choroba, której sednem jest przyjemność jedzenia lub brak kontroli we wszystkim, co dotyczy pożywienia. Występuje w dwóch formach: albo jako zmysłowość ust (gr. laimargia – dosłownie „szaleństwo ust”) lub zmysłowość żołądka (gr. gastrimargia – dosłownie „szaleństwo żołądka”). W tym drugim wypadku choroba koncentruje się przede wszystkim na ilości i objawia się jako pragnienie jedzenia dużo. W przypadku zmysłowości ust choroba jest bardziej skierowana na jakość jedzenia, idąc ku coraz bardziej wyszukanym i delikatnym smakom. Pierwsza forma choroby dotyczy szczególnie osób o niższym stopniu kultury i życia, ta druga zaś dotyczy ludzi o wyższej kulturze i poziomie życia. Charakterystyka...

Czytaj Dalej

Wprowadzenie do chorób duchowych

Choroby duchowe – tym mianem Ojcowie Kościoła nazywali całą tę rzeczywistość, którą my dzisiaj zwiemy grzechami głównymi. Człowiek, zgodnie z biblijnym podziałem św. Pawła, jest złożony z ciała, duszy i ducha. Choroby te dotykają więc człowieka, w jego najintymniejszej części – duchowej. Mają jednak wpływ na pozostałe sfery i dlatego możemy je podzielić w następujący sposób: a) choroby najbliższe ciału: obżarstwo, rozpusta (nieczystość), miłość pieniądza i pragnienie, by mieć więcej (chciwość) b) choroby najbliższe duszy: smutek, acedia, gniew, lęk c) choroby najbliższe duchowi: zarozumiałość (próżność), pycha Choroby te łączą się ze sobą w taki sposób, że np. jedne wypływają z drugich,...

Czytaj Dalej

pierwsze odczucia…

życie wieczne, to poznanie Ojca i Syna (J 17, 3). Co to znaczy poznać? To nic innego jak głęboka, zażyła, intymna relacja z Tym, którego się poznaje. To również pozwolić przemienić się przez Niego. Życie wieczne jest więc możliwe tu i teraz – w momencie, kiedy naprawdę zacznę żyć Bogiem, kiedy zaangażuję się w relację z Nim… …właśnie, zaangażować się. Jezus mówi, że otoczył chwałą Ojca przez to, że wypełnił dzieło, które Ojciec dał Mu do wykonania. Chwalenie Boga to nie są słowa, lecz czyny, działanie, zaangażowanie. Podobnie jak miłość to nie słowa, lecz czyny (św. Ignacy). Chwalę Boga, kiedy angażuję się całkowicie w moje życie i życie moich bliźnich. Chwalę Boga, kiedy żyję pełnią...

Czytaj Dalej