pierwsze odczucia…

życie wieczne, to poznanie Ojca i Syna (J 17, 3). Co to znaczy poznać? To nic innego jak głęboka, zażyła, intymna relacja z Tym, którego się poznaje. To również pozwolić przemienić się przez Niego. Życie wieczne jest więc możliwe tu i teraz – w momencie, kiedy naprawdę zacznę żyć Bogiem, kiedy zaangażuję się w relację z Nim… …właśnie, zaangażować się. Jezus mówi, że otoczył chwałą Ojca przez to, że wypełnił dzieło, które Ojciec dał Mu do wykonania. Chwalenie Boga to nie są słowa, lecz czyny, działanie, zaangażowanie. Podobnie jak miłość to nie słowa, lecz czyny (św. Ignacy). Chwalę Boga, kiedy angażuję się całkowicie w moje życie i życie moich bliźnich. Chwalę Boga, kiedy żyję pełnią...

Czytaj Dalej