Pojemne Miłosierdzie

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi… J 20, 19-31 Po ośmiu dniach są znów wewnątrz domu. Jest też i Tomasz z nimi. Ważne słowo: wewnątrz. Bo tam wewnątrz nas dzieje się to, co najważniejsze. Spotkanie ze Zmartwychwstałym. Spotkanie ze Zranionym. W tej scenie mieści się bardzo wiele. Przychodzi Pan, mimo drzwi zamkniętych. Jest radość ze spotkania z Nim. A z drugiej strony są rany. Radość i ból w jednej scenie. Człowiek może pomieścić w sobie te uczucia. Tym bardziej Bóg. Święto Miłosierdzia. Miłosierdzie jest pojemnością na przyjmowanie. Przyjmowanie swoich ran, swoich słabości, niemocy, grzeszności, biedy, bólu… To także pojemność wewnętrzna, przestrzeń na...

Czytaj Dalej

Dać się zbawić

On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dz 4, 1-12 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. J 21, 1-14 Jezus pokazuje się uczniom nad jeziorem. Staje na brzegu. Wydaje się, że jest to ważny szczegół. Na brzegu. Brzeg łączy. Brzeg spaja jakieś dwie rzeczywistości ze sobą. Najpierw to, że Jezus staje tam rankiem, takim ledwo świtającym. Spaja noc z dniem. Ciemność ze światłem. Śmierć z życiem. Kiedy zarzucili sieci na słowo Nieznajomego i poczuli, że sieci się rwą, wtedy Jan przypomniał sobie podobne wydarzenie, które miało miejsce dużo...

Czytaj Dalej

Głębia spotkania

Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie… Dz 2, 14. 22b-32 …niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Mt 28, 8-15 Przeplatanie się tego, co zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne, głębokie, poruszające, dotykające. Piotr mówi do Żydów, że sami wiedzą o znakach i cudach, jakich Jezus dokonał wśród nich. I do tych samych Żydów mówi, że zabili Jezusa. Widzieli znaki i zabili Go. Znaki nie poprowadziły ich do wiary. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Czy zatem to źle, że są znaki, albo że są niepotrzebne? W ewangelii zastanowiło mnie, co...

Czytaj Dalej

Wykonało się

Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie… A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. J 18, 1 – 19, 42 Jestem zaproszony do Ogrodu. Najpierw Oliwnego, by przejść potem do ogrodu złożenia do grobu. Albo też od Ogrodu Eden (ogrodu zdrady) do ogrodu Nowego Życia. Każdy ogród ma ogrodnika, w przeciwnym wypadku byłby nieużytkiem, a nie ogrodem. Ten ogród też ma Ogrodnika. Co człowiek robi w ogrodzie? A co robi Ogrodnik? A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw… Jezus wychodzi naprzeciw człowieka – przyjaciela, który Go zdradził. Zdradził Miłość. W innej ewangelii Jezus pyta Judasza: Po co...

Czytaj Dalej

Wszystko w ręce

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. J 13, 1-15 Jezus wie, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce. Co Mu oddał? Wszystko. A więc także i mnie, moje życie i wszystko, co trzymam w moich kruchych dłoniach. Moje istnienie, które całkowicie jest w Jego ręku. To bardzo pocieszająca myśl. I nie tylko o pocieszenie tu chodzi. To myśl, która potrzebuje przejść w doświadczenie, przeżycie, takie dogłębne. Wtedy życie się naprawdę zmieni. Wtedy przestanę się bać miłości. Kiedy uwierzę tak naprawdę, że moje życie, moja egzystencja jest w ręku tej...

Czytaj Dalej