Ziemia czyli pokora

I został strącony na ziemię wielki Smok… Ap 12, 7 – 12a Obraz walki. Archaniołowie przeciwko Smokowi i jego aniołom. Walka w niebie. Bardzo sugestywne obrazy, gdzie przed oczami stają nam dwie armie, uzbrojone po zęby i walczące na śmierć i życie. Bo o życie tutaj chodzi. Jednak mnie ten obraz nie przekonuje. Jakoś nie widzę tu mieczy, tarcz, a tym bardziej karabinów… to walka duchowa. Jak może wyglądać walka duchowa? Zatrzymało mnie dziś parę słów. Najpierw to, że walka odbywa się w niebie. Szatan sięgnął nieba, chciał być jak Bóg (to samo przecież wciskał człowiekowi w raju i człowiek mu uwierzył – uwierzył w iluzję). Szatan chciał być równy Bogu, a to nic innego jak definicja pychy. Został...

Czytaj Dalej

Przeciwnik

Szatan na to do Pana: Czyż za darmo Hiob czci Boga? Hi 1,6-22 Takie przedstawienie szatana, który staje w Bożej obecności może być trudne do przyjęcia. Rola, jaką odgrywa w tej scenie to przeciwnik. O byciu przeciw mówi Jezus w dzisiejszej ewangelii: „kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami” Łk 9,46-50. Bardziej od słowa szatan, podoba mi się określenie przeciwnik albo też nieprzyjaciel natury ludzkiej – jak go określa św. Ignacy. Nie wiem, czy to bardziej nie oddaje działania złego ducha, który jest nam przeciwny, który jest nam nieprzyjazny. Głównym działaniem przeciwnika wobec nas jest kuszenie. Podsyła swoje pokusy, byśmy zadziałali przeciwnie do Miłości, z której i dla której zostaliśmy stworzeni....

Czytaj Dalej

Na bogato

Między nami a wami zionie ogromna przepaść… Łk 16, 19 – 31 Można patrzeć na ten tekst z pozycji bogactwa i ubóstwa, czy wręcz nędzy. Można zastanawiać się, czy naprawdę posiadanie bogactwa może doprowadzić do takiego miejsca, jak owego bogacza (nie wymienianego z imienia, a więc słuszne byłoby wstawić tam swoje imię). Można też spojrzeć na jego ubieranie się w purpurę i bisior oraz wystawne uczty dzień w dzień w inny sposób. To wszak Bóg ubiera człowieka (a nawet On sam jest Ubiorem) i to Bóg przygotowuje ucztę dla wszystkich – to obrazy mówiące o zbawieniu. Bogacz, zdaje się, sam siebie próbuje ubrać w zbawienie, i to w doczesności. Cytując Jezusa z kazania na górze: „odebrał już swoją...

Czytaj Dalej

Będzie dobrze

Ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej… Mt 9, 9 – 13 Jezus wychodzi z Kafarnaum. Kiedy się czyta okolice dzisiejszego tekstu, to widać, jak różni ludzie przychodzą do Jezusa, a On zajmuje się ich sprawami, troskami, chorobami. Również przemieszcza się sporo. Przychodzi do Kafarnaum, potem płynie do krainy Gadareńczyków, wraca do Kafarnaum. Na koniec słyszymy, że tak Jezus obchodził wioski i miasta… ruch i ludzie, ludzie i ruch. Mam wrażenie, że to się dzieje wewnątrz mnie. Ruch i różne sprawy. Nie zawsze jestem podobny do tych, którzy przychodzą do Jezusa ze swoimi problemami. Ja nierzadko próbuję sam sobie z czymś poradzić. Nie udaje mi się, może nie chcę, a może nie potrafię – wejść na Drogę,...

Czytaj Dalej

Teraz

Błogosławieni, którzy teraz głodujecie… Łk 6, 20 – 26 Z całego dzisiejszego tekstu zatrzymało mnie słowo TERAZ. Tym się ten tekst różni od wersji Mateuszowej. Jezus mówi o głodujących teraz, płaczących teraz, a także wypowiada „biada” na sytymi teraz i teraz się śmiejącymi. Bo wszystko dzieje się teraz, choć zbyt często życie prowadzę poza teraz. Poza teraz oznacza w przeszłości lub przyszłości. Do przeszłości można wracać i do przyszłości wybiegać również. Na tym polega choćby rachunek sumienia albo planowanie tego, co przed nami. Gorzej, gdy życie odbywa się w przeszłości lub przyszłości. Gorzej, gdy ten nieistniejący (już albo jeszcze) świat zajmuje większą część mojej świadomości,...

Czytaj Dalej