Ogień

Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Syr 48, 1 – 14 Sporo dziś o ogniu. Bóg wybrał sobie ten żywioł, by przez niego objawiać się człowiekowi. Czyni to wobec Mojżesza, w krzaku gorejącym, czyni to wobec Izraela, kiedy w słupie ognia idzie na ich przedzie, czyni kiedy zawiera przymierze z Abrahamem albo przyjmuje ofiarę Eliasza spalając ją ogniem – żeby wymienić kilka przykładów. A więc Eliasz był prorokiem jak ogień – czyli działającym w mocy Boga. Przez niego działał Bóg, nim się posługiwał i to nawet wtedy, gdy ona sam przeżywa kryzys i ma dosyć swego życia. Ten tekst jest pochwałą na cześć Eliasza (i Elizeusza). I co takiego czynił? Sprowadził głód, zamknął...

Czytaj Dalej