Posłuszeństwo w małym

Przecież myślałem sobie…. 2 Krl 5, 1 – 15a Naaman myślał sobie. To mój i nie tylko mój problem. Tyle rzeczy sobie myślę, tyle wyobrażam. Głowa pracuje na pełnych obrotach, choć nie zawsze to, co wyprodukuje, ma jakikolwiek związek z rzeczywistością. Niestety. Tak często tworzy iluzję na temat świata, ludzi wokół mnie, a przede wszystkim mnie samego, no i Boga. Tworzy obrazy Boga, a tymczasem potrzebuję kontaktu z Bogiem, a nie Jego obrazem. Tworzy obrazy rzeczywistości, a tymczasem potrzebuję kontaktu z rzeczywistością, a nie wytworem mojej głowy. Potrzebuję kontaktu z drugim człowiekiem, a nie moim wyobrażeniem o nim. Naaman sobie wiele myślał i ja sobie wiele myślę. On myślał o swoim uzdrowieniu. Wydaje się, że...

Czytaj Dalej

Powątpiewać

I powątpiewali o Nim. Mk 6, 1 – 6 Powątpiewają w dzisiejszym tekście zarówno mieszkańcy Nazaretu, jak i Dawid, który przeprowadza spis ludności (2 Sm 24, 2. 9-17). U Dawida wydaje się mieć to posmak „wiem lepiej”. Chce on wiedzieć, jaką dysponuje siłą, jakimi wojskami i przez to nie ufa Bogu. A przecież dobrze wie, czym pokonał Goliata. Pamięta, jak Sędziowie wybawiali Izraela z rąk obcych wojsk – często garstką ludzi, kiedy to Pan specjalnie im to robił, by doświadczyli, że to On wybawia, a nie wojsko. Dawid o tym wie, ale przestaje ufać. Przez spis wojska pragnie wziąć sprawy w swoje ręce. Mieszkańcy Nazaretu również „wiedzą lepiej”. Wiedzą dobrze, skąd pochodzi Jezus i gdzie są Jego krewni....

Czytaj Dalej