Dwie siostry

Maria obrała najlepszą cząstkę… Łk 10, 38 – 42 Jezus został przyjęty do domu. Otwarto Mu drzwi, wpuszczono, jest mile widziany. Ja też tak robię. Moje serce jest na Niego otwarte. A w tym sercu są dwie siostry. Jedna z nich jest spokojna, siada u stóp Jezusa, chce słuchać. Nie chodzi o to, że jest „grzeczna”. Chodzi o to, że słucha. Siedzi i słucha, a więc przyjmuje postawę ucznia. Zanim cokolwiek powie (a nic w tej scenie nie mówi), zanim cokolwiek zrobi (nic nie robi w tej scenie) – po prostu słucha. Słuchaj Izraelu… Zamień się w słuch. Bądź czujny i uważny na słowo Pana. Bądź tu i teraz nasłuchując, co Pan chce Ci powiedzieć. I jest druga siostra. To nikt obcy, wręcz przeciwnie. Pokrewny....

Czytaj Dalej