Punkt odniesienia

Wy jesteście światłem świata. Mt 5, 13 – 16 Gdyby było tylko światło, to… nic byśmy nie widzieli. Dlatego mistycy często mawiali, że im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym wchodzi w większą… ciemność. To tak, jakby sobie dać nagle mocnym halogenem po oczach. Brak światła to również ciemność. Jezus mówi dziś o świetle „punktowym”. Daje przykłady miasta na górze czy świecy. Może najwyraźniej przemawia do mnie przykład latarni morskiej. Jej pulsujące światło jest punktem odniesienia dla statków, kiedy czerń nocy zlewa się z ciemnym kolorem morza. Właśnie… punkt odniesienia. Mam stać się punktem odniesienia dla innych. Czy ja mam innych nawracać? Niekoniecznie. Mam stać się dla...

Czytaj Dalej