Syn pocieszenia

Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Dz 4, 32-37 Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha. J 3, 7b-15 Józef, zwany Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia… Ten przydomek mówi, że został on zrodzony z pocieszenia. Z drugiej strony może wskazywać na Jego misję – pocieszenie. Dla św. Ignacego owocem prawdziwego spotkania z Bogiem jest pocieszenie duchowe, tj. odczucie Jego bliskości i rozpalenia miłości w sercu. A po Zmartwychwstaniu misją Jezusa – według Ignacego – jest pocieszanie swoich, jak to zwykli czynić sobie nawzajem przyjaciele. Tu nie chodzi o tanie „wszystko będzie dobrze”. Pocieszyć oznacza wcielić w życie „jestem z Tobą”. Sprzedawali wszystko i przynosili do Apostołów. To...

Czytaj Dalej

Odwaga nowych narodzin

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego J 3, 1-8 …daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą… Dz 4, 23-31 Nikodem przychodzi do Jezusa nocą. Jaka to była noc? Jaka jego noc? Co on wtedy przeżywał, że postanowił przyjść do Jezusa? Czy chciał się tylko pochwalić, że wie, iż Jezus przyszedł od Boga? Narodzić się powtórnie… zdałem sobie sprawę z kilku rzeczy. Narodzenie to proces naturalny w nas. Bardzo naturalny. Dziecko ma w sobie siły, by go przeprowadzić, potrzebuje tylko pomocy matki, jej skurczów. Dziecko samo ustawia się odpowiednio do porodu (krótko przed nim). Ale jest to dla niego kryzysowe doświadczenie. Nagle musi pozyskiwać...

Czytaj Dalej

Pojemne Miłosierdzie

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi… J 20, 19-31 Po ośmiu dniach są znów wewnątrz domu. Jest też i Tomasz z nimi. Ważne słowo: wewnątrz. Bo tam wewnątrz nas dzieje się to, co najważniejsze. Spotkanie ze Zmartwychwstałym. Spotkanie ze Zranionym. W tej scenie mieści się bardzo wiele. Przychodzi Pan, mimo drzwi zamkniętych. Jest radość ze spotkania z Nim. A z drugiej strony są rany. Radość i ból w jednej scenie. Człowiek może pomieścić w sobie te uczucia. Tym bardziej Bóg. Święto Miłosierdzia. Miłosierdzie jest pojemnością na przyjmowanie. Przyjmowanie swoich ran, swoich słabości, niemocy, grzeszności, biedy, bólu… To także pojemność wewnętrzna, przestrzeń na...

Czytaj Dalej