Ślepy

Przechodzącemu Jezusowi zaczęli towarzyszyć dwaj ślepi… Mt 9, 27 – 31 Uczeń Jezusa jest w pierwszym rzędzie powołany do tego, by towarzyszyć Jezusowi. Tak czynią dwaj ślepi. Idą za Jezusem. Iść za Jezusem oznacza nie tylko postępować krok w krok za Nim, ale postępować tak, jak On postępuje. Kochać tak, jak On kocha. O tym pomyślałem, przypatrując się ślepocie tych dwóch i mojej własnej. Dla nich była to ślepota fizyczna, dla mnie czy dla wielu innych, którzy wzrok mają dobry – może być ślepota duchowa. Dziś pomyślałem o takiej, która nie widzi rzeczywistości, która nie widzi bliźniego. Ta ślepota jest dużo gorsza od fizycznej. Bo to ślepota, która nie pozwala kochać, wychodzić ku innym, otwierać się...

Czytaj Dalej

Nagość bogactwa

Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ap 3, 1-6. 14-22 Zacheusz wchodzi na drzewo, by widzieć Jezusa. Jednak powiedziałbym, że słowa z Apokalipsy odnoszą się do niego (i do mnie): „…a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi”. Aby otrzymać balsam do oczu i naprawdę widzieć, potrzebuję zejść z drzewa. Inaczej moje patrzenie będzie tylko ciekawskie, albo nawet wścibskie (w niektórych sytuacjach). Celnik jest człowiekiem odrzuconym przez społeczeństwo i uznanym za jednego z najgorszych grzeszników (Łk...

Czytaj Dalej

Ukazała się łaska

Ukazała się bowiem łaska  Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom… Tt 2, 1-8. 11-14 Łaska jest czymś niewidzialnym. To więc, co niewidzialne, stało się widzialne. Ukazała się, tzn. jest dotykalna przez nasze zmysły. Tą łaską w pierwszym rzędzie jest Jezus Chrystus. To On, będąc niewidzialnym Bogiem, stał się widzialnym człowiekiem. Mało tego, wydał samego siebie, czyli widzialną uczynił także miłość. Dzisiaj Jezus nie ma innych rąk, niż moje. Nie ma innych ust, oczu i nóg, niż moje. Więc ta niewidzialna łaska przechodzi także przeze mnie, kiedy staram się być podobny do Niego w miłości. Też jestem nośnikiem zbawienia wobec moich bliźnich. Bo cokolwiek uczyniłem jednemu z tych najmniejszych, uczyniłem...

Czytaj Dalej
Przejdź do paska narzędzi