W Nim wszystko

On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. Kol 1, 12-16 Maryja stoi dziś pod krzyżem. To raczej nie tak miało być. Co innego obwieszczał o tym Dziecku Anioł. Lecz ona stoi. Przyjmuje wszystko, co się wydarza, przyjmuje rzeczywistość z tym, co ona niesie. Nawet gdy „nie tak miało być”. Przyjmuje wszystko, bo w „w Nim wszystko ma istnienie”. To nie dlatego, że ona jest taka silna, odważna, heroiczna. Dlatego, że owo WSZYSTKO dzieje się w Nim. I wierzę, że ona jest tego w tamtym momencie świadoma. Maryja przyjmuje wszystko, ale też i wszystko oddaje. Z tych nielicznych fragmentów Pisma, gdzie pojawia się Matka Jezusa wynika, że ona naprawdę nie ma nic, oprócz Syna. Oddała Mu wszystko, całą siebie....

Czytaj Dalej