Wszystko w ręce

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. J 13, 1-15 Jezus wie, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce. Co Mu oddał? Wszystko. A więc także i mnie, moje życie i wszystko, co trzymam w moich kruchych dłoniach. Moje istnienie, które całkowicie jest w Jego ręku. To bardzo pocieszająca myśl. I nie tylko o pocieszenie tu chodzi. To myśl, która potrzebuje przejść w doświadczenie, przeżycie, takie dogłębne. Wtedy życie się naprawdę zmieni. Wtedy przestanę się bać miłości. Kiedy uwierzę tak naprawdę, że moje życie, moja egzystencja jest w ręku tej...

Czytaj Dalej

Pan Bóg

Pan Bóg mnie obdarzył… Pan Bóg otworzył mi ucho… Pan Bóg mnie wspomaga… Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Iz 50, 4-9a Droga Osobo czytająca, zatrzymaj się dzisiaj na krótki czas nad tymi słowami. Najpierw „Pan Bóg”. Nie rozważaj ich, nie pytaj siebie, co one dla Ciebie znaczą. Pozwól, by w Tobie brzmiały, by Cię poruszały. Usłysz w sobie melodię. Możesz przez chwilę spokojnie oddychać ze słowem Pan na wdechu i Bóg na wydechu. Byś poczuł, że dokonuje się SPOTKANIE. Dokonuje się złączenie. Dopiero potem przejdź do trzech słów, trzech czasowników, jakby trzech kroków albo trzech przestrzeni. Najpierw OBDARZYŁ. Ten Pan Bóg, którego Obecność przed chwilą przeżywałeś wyraźniej (albo ciągle ją...

Czytaj Dalej

Oddać Bogu chwałę

Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. J 13, 21-33. 36-38 Po wyjściu Judasza w noc Jezus zostaje otoczony chwałą Ojca. Chwała Boża to Jego wszechogarniająca Obecność. Jezus jest otoczony Bożą Obecnością i sam staje się całkowicie obecny – dostępny dla Ojca. Nie ma między nimi żadnej bariery czy przeszkody. Jest przenikająca się bliskość, przenikająca wszystko intymność. Oddać chwałę Bogu to przyjąć z Jego ręki wszystko, co życie przynosi. Stawiając tylko jedną granicę – grzechowi i złu. Oddać chwałę Bogu to przyjąć rzeczywistość; także to,...

Czytaj Dalej
Przejdź do paska narzędzi